Uddannelsesparathed

Hvad er uddannelsesparathed?

 

Personlige kompetencer:

  • Motivation – lyst til at lære, gøre ting færdige, opsøge viden.
  • Selvstændighed – Tage initiativ, evne til at danne nye relationer, træffe egne valg
  • Ansvarlighed – Holde aftaler, Gruppearbejde, aflevere opgaver, modtage konstruktiv kritik.
  • Mødestabillitet
  • Valgparathed – Evnen til at reflektere over egne muligheder, aktivt engagement i beslutninger, opmærksom på mulige konsekvenser af valg.

Sociale kompetencer:

  • Samarbejdsevne – Hvordan agerer eleven i gruppearbejde – evnen til at gå på kompromis – fleksibilitet
  • Respekt – Anerkende og respektere andres holdninger – forståelse for sociale hireakier – grundlæggende situationsfornemmelse
  • Tolerance – evne eller vilje til at acceptere det som afviger fra det kendte eller normale, empati – evne til at omgås og samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv