Mindfulness

Mindfulness i Sport10 (Starter fra årgang 2017/18)

Mindfulness i Sport10 er obligatorisk dog UDEN religiøsitet, men har til formål at give klassen ro til læring/trivsel og derved give eleverne mulighed for højere karakterer og et bedre skoleår. Det er en del af pensum og den anatomiske og fysiologisk læring, idrætsfaget og Sport10 består af.

Andre formål:

 • At give eleverne introduktion, erfaring og støtte med Mindfullness meditation. At støtte evnen til at være nærværende og accepterende overfor sig selv og andre. Træning i at være sammen med sig selv, sammen med andre, tilstede i undervisningen – også når det hele er svært.
 • Mindfulness meditation er en måde at træne elevernes opmærksomhed på, med det formål at opnå ro og klarhed og være mere nærværende i dagligdagen.
 • Mindfulness meditation har fokus på at øge bevidstheden om at elevernes egne automatiske reaktioner, samt give konkrete redskaber, der kan hjælpe dem med at mestre dagligdagen, undervisningen og opnå et godt liv.
 • Mindfulness

Praktisk:

 • Vi træner mindfulness i idrætstimerne, især ved morgentræningerne tirsdag og torsdag. Øvelserne her vil være 20-30 minutters liggende på gulvet/måtter
 • Siddende mindfulness vil også blive udført i klassen. F.eks. i slutningen eller i begyndelsen af en undervisningstime. Øvelserne her er 10-15 minutters siddende meditation med fokus på åndedræt, siddende kropsscanning/gennemgang af kroppen.

Begreber i Mindfulness:

Doing-mode:

Når du er i doing-mode er dine tanker optaget af noget andet end det som du foretager dig lige nu. Du tænker på andet, mens du lavet et. Du kan være i fortiden eller i fremtiden og derved være forhindret i at være nærværende i det du har gang i nu.

Being-mode:

Når du er i being-mode er dine tanker optaget af det du laver lige nu. Du er optaget af det som du sanser og oplever at være i det som du foretager dig. Du er koncentreret om en ting ad gangen.

Bevidst-opmærksom-nærværende

 • Bevidst: At vende blikket indad i stedet for at lade opmærksomheden på det som der sker uden for din krop. Du er vågen og i klar bevidsthed om dine reaktioner i kroppen og sindet og om de valg du træffer.
 • Nærvær: At være koncentreret om det, der sker, lige her og nu.
 • Opmærksomhed: At vende opmærksomhed på alt, takker, følelser, sanseindtryk mm. En opmærksomhed der betyder at du er åben og accepterer alle indtryk, som du oplever og observeret uden at du identificerer dig med dem.

Tanker:

 • Dine tanker er den aktivitet som der foregår i din hjerne.
 • Tanker om situationer, om dig selv og andre, om det der er sket, det der sker nu og det som kan ske i fremtiden.
 • Tanker er fortolkninger af og forklaringer på virkeligheden.
 • Tanker er ikke kendsgerninger, men mentale konstruktioner.
 • Nogle gange er vi bevidste om vores tanker, andre gange er vi ubevidste.

Følelser:

 • Følelser er signaler, som aktiverer din selvoprettelsesdrift (f.eks. flygt, frys eller angrib)
 • De fortæller os hvad vi skal gøre i bestemte situationer.
 • De er ofte kortvarige (få sekunder)
 • Følelseskategorier: (De kan optræde med forskellig styrke og intensitet)
  • Glæde: Når dine behov tilfredsstilles
  • Sorg: Når du mister noget dyrbart
  • Vrede: Når du forhindres i at nå dine mål.
  • Angst: Når en fare truer
  • Afsky: Når du oplever noget ubehageligt

Adfærd:

 • Din adfærd er alt det som andre kan se og høre, når du føler glæde, vrede, sorg, angst eller afsky.
 • Det er også dine aktiviteter og handlinger du gøre når du er alene eller sammen med andre, når du har følelser:
  • Glæde: Laver sjov, lytter og spørger
  • Sorg: Brokker dig, græder, undgår kontakt
  • Vrede: Skælder ud, afbryder, slår i bordet, larmer
  • Angst: Udsætter ting, tjekker alt, vrider hænder
  • Afsky: Skærer ansigt, rynker panden, løfter øjenbryn

Kropslige reaktioner:

 • Kropslige reaktioner er de signaler, din krop gør som reaktion på tanker, følelser og din adfærd:
  • Hjertebanken – hurtig puls
  • Hænder der ryster
  • Benene sitrer
  • Du sveder
  • Spændte muskler
  • Rødme
  • Maven knuger sig sammen
  • Øjnene løber i vand
  • Hårene rejser sig
  • Kvalme