Matematik

Årspensum:

Der arbejdes med at matematikken kan bruges som beslutningsgrundlag og beskrivelsesmiddel til generelle problematikker der vedrører:  Naturen, samfundet, kultur, arbejde, fritid og sundhed.

IT

Vi arbejder med hensigtsmæssig brug af: Regneark, Geogebra, WordMat og Matematikfessor.dk

fra skoleåret 2017-18 arbejder vi på cromebook og med google classroom

Tal og algebra

Forstå og kunne anvende: Reelle tal – talfølger – brøker – ligninger – enkle uligheder – procent – regnearternes hierarki – regneregler – formler

Geometri

Geometriske figurers egenskaber: Skitser og tegninger – størrelsesforhold – linjer – målestoksforhold -ligedannethed og kongruens – omkreds – overflade – rumfang – Pytagoras sætning – retvinklede trekanter (sider og vinkler) – geometriske argumenter og beviser – IT (geogebra) – koordinatsystemet

Statistik og sandsynlighed

Beskrive, analysere og fortolke data – statistiske undersøgelser – statistik i medierne – tilfældighed og chance – kombinatorik

Økonomi

Personlig økonomi – vækstformlen – rentesregning

Husk at lommeregner TI-30XB kan erhverves for 50,-

Link: Undervisningsministeriets formelsamling

Link: Gratis Office 365 for elever på Engstrandskolen

Link: Vejledning til prøverne i matematik

Link: Download WordMat gratis

Link: Download Geogebra gratis