Engelsk

Fremlæggelse i engelsk

mandag d. 25/9 og onsdag d. 27/9     samt aflevering af stil onsdag d. 4/10

 

Fremlæggelse mandag d

Opgavesæt engelsk sprog og sprogbrug FS10 2012 maj

120516_FS10_omsaetningstabel_engelsk_7_maj

 

Hjælpemiddel til skriftlig engelsk

online prøver

Engelsk grammatik 2011 2012 Udskoling (1)

 

 

 

Mundtligt engelsk Eksamen i 10 kl.

Den mundtlige eksamen er forskellig fra 9. klasse  

Temaer 4 – 5 temaer

Tema  1.   Crime  tema 2. US History and Culture  3. Traveling and Tourism  4. Social media and network. 5.

Youth love and identity,

Som læses i kompendier =  pensum   55 normal sider + film

Pensum bruges som inspiration til udarbejdelse af outline. Du skal sammen med din lærer finde dit pensum.

Hvert tema afsluttes med et mundtligt oplæg  på min 7- 10 min. som tager udgangspunkt i de kilder der er på outlinen, samt det slide show som er en del af din fremlæggelse.

Selve prøven

Du trækker et tema sammen med din makker på store trækkedag  16- 26 april, som er før den skriftligeksamen.

 

Husk at din præsentation skal vare mellem 7 og 9 ( 10 ) minutter og der derefter en en diskussion om hoved emnet. Dit oplæg skal tage udgangspunkt i outline og dine kilder. Udover outlinen A-4 side  må du medbringe illustrationer (billeder , grafer , men ikke læsestof )  samt brug af IWB tavlen.

Den samlede prøvetid er 20 min

Arbejdsproces med outline og fremlæggelse Engelsk-Com10-intro-til-engelsk-17-181

Extreme sport oral exam 2013

https eksempel på outline

eksempel på outline

 

Skriftlig engelsk :

Skriftlig engelsk  træner vi med Gekko.dk , hvor der grammatik og skriftlig opgaver der er det samme som til skriftlige eksamen.

Skriftlig engelsk  3 timers eksamen, der arbejdes  på Chromebook  med ordbøger, ordbogen.com

” Engelsk stil ”Opgavesæt engelsk sprog og sprogbrug FS10 2012 maj

120509_Engelsk_FS10_maj_2012_censor_rev

 • FS 10 eksamen    der er en grammatik del  og en skriftlig tema opgave
 • Grammatik  tæller  1/3  karakter  Tema opgave  500- 600  ord  tæller  2/3 karakter
 • Mind map = vigtigt redskab i en skriftlig opgave ( brain storm )
 • Ordbogen.com er tilgængelig på din chromebook ( unilog-in )
 • Grammatik opslags hæfte kan medbringes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplægget udarbejdes på baggrund af  en mindmap og artikel

Proces omkring dannelsen af en artikel og en outline

 • Youth, love and Identity
 • American History and Culture
 • At Risk  ( at overskride grænser  )
 • Crime
 • Travelling and Tourism
 • Sport in english spoken countries
 • England GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuel vejledning mandag  d.8/5/  kl. 12.30- 14.00

tirsdag d. 9/5 kl 10.20   –   11.30

torsdag d. 11/5 kl 8,30- 14.00

Tirsdag d. 17/5 kl.8.30-10.00

torsdag d. 18/5  kl.10.20 – 11.50 og 12.30 – 13.00 

Din outline skal afleveres på Mail 484kqm5y@g2650.dk  og papir og afleveres til underskrift torsdag.  senest kl. 13. eller aller senest tirsdag d. 23/5

Outlinen skal godkendes og underskrives af Kurt

 

 

 

 

onlineprøver del 2

http://engelsk.onlineproever.dk/test.php?set_id=1&attempt=1&token=27d2affd5e3e07dd26e5d68d16b2aeb5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project  tourist information about

Target group age 16- 25  find attractions and events

Theme England

Tourist subject Tourist Information Wales

Tourist Information Scotland

Tourist Information N ireland

Tourist Information Engsland

 

 

Nyt tema At Risk

you are supposed to make a mind map abort this video

skriftlig opgave

FP10 Engelsk 10 skriftlig opgave decenber 14

Yours sincerly Write a formal letter

grammatik hæfte engelsk-grammatik-2011-2012-udskoling

Engelsk  Aviser  konkurrence  aviser

Eksempel på forløb mundtlig skriftlig

Næste tema er  US history and Culture

der udlevers kompendium  samt vi ser filmen Forest Gump

Der skal afleveres et referat af filmen  ud fra arket med  spørgsmål tirsdag d. 15/11 hvor der gives tid til opgaven.

forest-gump-sport10

Film kan ses på youtube

 

Fremlæggelse af out line torsdag d. 29/9 og tirsdag d. 4/10 engelsk-outline-fremlaeggelse

Arbejdsplan for outline US Hisory and Culture

Filmen Forest Gump

nedenstående er eksempler på outlines som skabelon , men indholdet mangler samfundsmæssige og kulturelle forhold og det er der du kan gøre en forskel

 

 

Retningslinjer ved prøve afvikling.Huskeseddel til medarbejdere ifm skriftlige prøver (1)

trænings sprog og sprogbrug

onlineprøver del 2

http://engelsk.onlineproever.dk/test.php?set_id=1&attempt=1&token=27d2affd5e3e07dd26e5d68d16b2aeb5