Den afsluttende opgave i idrætsprojektet

Idrætseksamen for 10. Sport

Idrætseksamen består af

 • En praktisk del: undervisning af mindre elever (Bedømmes bestået/Ikke bestået)
 • En mundtlig fremlæggelse af en skriftlig opgave (Bedømmes med en samlet karakter)

Den skriftlige opgaven skal indeholde følgende:

  1. Forside med titel, billede, navne, sport, klasse og årstal
  2. Indholdsfortegnelse med oversigt over sidetal.
  3. Præsentation af sporten og beskrivelse af fokuspunkterne:
   1. Overordnet fokus i træningen
   2. Underpunkter som også er i fokus i træningen
   3. Beskrivelsen af aldersgruppen/elevgruppen og særlige hensyn til deres alder.
  4. Træning af eleverne:
   1. Beskriv af træningsgang 1 + Opvarmning og beskrivelse af valg af øvelser. (60 min) + Evaluering efter undervisningen.
   2. Beskriv af træningsgang 2 + Opvarmning og beskrivelse af valg af øvelser. (60 min) + Evaluering efter undervisningen.
   3. Beskriv af træningsgang 3 + Opvarmning og beskrivelse af valg af øvelser. (60 min) + Evaluering efter undervisningen.
   4. Beskriv af træningsgang 4 + Beskrivelse af valg af øvelser. (20 min)
  5. Idrætsfysiologisk beskrivelse af udvalgte led, der særligt er i fokus under jeres træning.
   1. Opvarmning (Herunder beskrivelse af en god/korrekt opvarmning)
   2. Anatomi (Knogler, led og muskler) – dem I bruger særligt (navn og funktion)
   3. Kredsløbet (hjertet)/konditionstræning – Hvordan bliver det påvirket under træningen.
   4. Bevægelseslære
  6. Trænerroller:
   1. Pædagogisk tilgang til eleverne (teori om trænerroller)
   2. Rollefordeling i gruppen under jeres træninger
 • Skader:
  1. Typiske skader inden for denne sport
  2. Forebyggelse af disse skader
  3. Genoptræning af disse skader
 1. Evaluering:
  1. Lærte jeg/vi noget under dette træningsforløb med de

mindre klasser?

  1. Hvad blev jeg/vi overrasket over?
  2. Hvad ville jeg/vi ændre en anden gang?

Afleveringsfrist er fredag d. 12. april kl. 12:00

(Den skriftlige opgave skal være udskrevet og samlet i mappe 3 stk)

Aflevering sker efter revyen og når der er hjulpet med oprydning. I skal skrive under personligt ved afleveringen, så alle i gruppen skal komme)