OSO – Obligatorisk Selvalgt Opgave

Den obligatoriske skriftlige projektopgave (OSO) 2018 for 10. klasse

 

Den obligatoriske projektopgave består i at udarbejde en

skriftlig opgave og en mundtlig præsentation

med f.eks. PowerPoint/Prezi.

 

Opgaven skal vise din uddannelsesvej fra 10. klasse og til du er helt færdiguddannet og i arbejde.  

 

Hvis du ikke afleverer din projektopgave, indstilles du ikke til afgangsprøverne til sommer.

 

Projektopgavens indhold

 1. En bredere faglig beskrivelse af et uddannelsesforløb, der er realistisk for dig.

FX: din drøm er at blive sygeplejerske. Du beskriver vejen til dette, f.eks. ved at gå gennem SosuC og efterfølgende forløbet på sygeplejeskolen.

 1.  En beskrivelse af jobbet; eventuelle fordele og ulemper. (Fx en beskrivelse af jobbet som sygeplejerske)
 2.  Et ugeskema over hvordan en helt almindelig uge ser ud for dig på din uddannelse, altså hvor du viser hvordan du kan få skole, træning, lektielæsning og evt arbejde til at hænge sammen.

 

Tips til den skriftlige opgave

Ud over, at beskrive uddannelsesforløbet, kan du …

 

Foretage et interview med en relevant person, der har et dybdegående kendskab til faget.

Undersøge arbejdsbetingelser (aften- og natarbejde, stressfaktorer mv.)

Undersøge om jobbet også er noget for dig, når du stifter familie, og når du bliver ældre

Undersøge flere grene af faget (hvis du skulle være journalist, kunne det være: skrivende presse, radio og TV, informationsmedarbejder, forfatter mv.)

Undersøge hvilke muligheder der er for videreuddannelse.

 ∙ Endvidere kan du tage eller fremskaffe billeder fra din fremtidige arbejdsplads.

 

Vejledning

Dine linjefagslærere er dine vejledere; Julia, Nicholas og Kurt

Evt. kan du inddrage skolevejleder Erik Zabel.

 

Vurdering

Din karakter er en vurdering af:

opgavens indhold med udgangspunkt i din uddannelsesplan

din besvarelse og uddybning af indholdet

din brug af kilder og materialer

opgavens udtryksform (layout)

fremlæggelsen

Din karakter er en helhedsvurdering af ovennævnte punkter,

og din karakter påføres dit afgangsbevis.

 

Uge 6

Fra mandag den 5. februar til onsdag den 7.februar arbejdes der udelukkende med opgaven, dog er der stadig morgentræning tirsdag. Torsdag og fredag er der fremlæggelser af projektet.

 

Tid Man 7/2 Tir 8/2 Ons 9/2 Tors 10/2 Fre 11/2
8.00-10.00 Fysik Morgentræning JU

(Fysik, Tysk)

Fremlægge Fremlægge
10.20- 11.50 KN, JU, NF KN, JU, NF JU, NF Fremlægge Fremlægge
12.30-14.00 KN, JU, NF JU, NF JU, NF Fremlægge Fremlægge
14.15-15.50 Tysk

 

Der er tysk og fysik som normalt på Engstrandskolen i projektperioden.

 

Opgaven afleveres onsdag d. 9/2  kl. 14.00

 

Fremlæggelsen

Tilstede ved fremlæggelsen i klassen er kun Kurt, Nicholas og Julia.

Fremlæggelsen + votering og karaktergivning er ca. 20 min.

 

Rækkefølge på fremlæggelsen bliver lagt på hjemmesiden senest onsdag den 9/2.

Der er ikke undervisning når der er fremlæggelser.

 

Arbejdsprocess

Der er mødepligt mandag, tirsdag og onsdag, som i normale uger. Skal man ud og lave interviews ovs., skal det aftales med os lærere på forhånd, ellers er der fravær.  

Krav til opgaven

Din opgave skal indeholde oplysninger om minimum følgende:

 • Forsiden med illustration(er)
 • Indholdsfortegnelse
 • Begrundelse for valg af uddannelse
 • Beskrivelse af uddannelsen (Tid, sted)
 • Hvilke krav skal du opfylde for at kunne tage din uddannelse
 • Arbejdsmiljøet som færdigudlært
 • Fordele og ulemper ved jobbet
 • Økonomi under uddannelse
 • Løn og ansættelsesforhold efter uddannelsen
 • Sidetal
 • Afrunding
 • Ugeskema
 • Litteraturliste, herunder også brug af eventuelle hjemmesider

God arbejdslyst – Venlig hilsen lærerne i Sport10