OSO – Obligatorisk Selvalgt Opgave

OSO fremlæggelser

Mandag d. 18/2 Tirsdag d. 19/2
10.00 Marc
10.20 Jonas 08.20 Oliver S.
10.40 Laurenborg 08.40 Lucas
11.00 Oliver T. 09.00 Deniz
11.20 Pause 09.20 Pause
11.40 Vitus 09.40 Emil D.
12.00 Emma L. 10.00 Pause
12.20 Emil T. 10.20 Yousaf
12.40 Gade 10.40 Jamie el patron
13.00 Pause 11.00 Jeppe F
13.20 Adam 11.20 Sammy boss
13.40 Emma A. 11.40 Jeppe G.
14.00 Severin

Når man ikke har fremlæggelse har man fri,  Tysk er undtaget.

Den obligatoriske skriftlige projektopgave (OSO) 2019 for 10. klasse

Den obligatoriske projektopgave består i at udarbejde en

skriftlig opgave og en mundtlig præsentation

med f.eks. PowerPoint/Prezi.

Opgaven skal vise din uddannelsesvej fra 10. klasse og til du er helt færdiguddannet og i arbejde.  

Hvis du ikke afleverer din projektopgave,

indstilles du ikke til afgangsprøverne til sommer.

Projektopgavens indhold

 1. En bredere faglig beskrivelse af et uddannelsesforløb, der er realistisk for dig.

FX: din drøm er at blive sygeplejerske. Du beskriver vejen til dette, f.eks. ved at gå gennem SosuC og efterfølgende forløbet på sygeplejeskolen.

 1. En beskrivelse af jobbet; eventuelle fordele og ulemper. (Fx en beskrivelse af jobbet som sygeplejerske)
 2. Et ugeskema over hvordan en helt almindelig uge ser ud for dig på din uddannelse, altså hvor du viser hvordan du kan få skole, træning, lektielæsning og evt arbejde til at hænge sammen.

Tips til den skriftlige opgave

Ud over, at beskrive uddannelsesforløbet, kan du …

Foretage et interview med en relevant person, der har et dybdegående kendskab til   

 faget.

Undersøge arbejdsbetingelser (aften- og natarbejde, stressfaktorer mv.)

Undersøge om jobbet også er noget for dig, når du stifter familie, og når du bliver ældre

Undersøge flere grene af faget (hvis du skulle være journalist, kunne det være: skrivende  presse, radio og TV, informationsmedarbejder, forfatter mv.)

Undersøge hvilke muligheder der er for videreuddannelse.

Endvidere kan du tage eller fremskaffe billeder fra din fremtidige arbejdsplads.

Vejledning

Dine linjefagslærere er dine vejledere; Julia og Nicholas

Evt. kan du inddrage skolevejleder Erik.

 

Vurdering

Din karakter er en vurdering af:

opgavens indhold med udgangspunkt i din uddannelsesplan

din besvarelse og uddybning af indholdet

din brug af kilder og materialer

opgavens udtryksform (layout)

fremlæggelsen

Din karakter er en helhedsvurdering af ovennævnte punkter,

og din karakter påføres dit afgangsbevis.

Uge 6

Fra onsdag den 6. februar til fredag den 8. februar arbejdes der udelukkende med opgaven.

Tid Man 4/2 Tir 5/2 Ons 6/2 Tors 7/2 Fre 8/2
8.00-10.00 Dansk Fodboldkamp OSO (JU, NF) OSO (NF) OSO (NF)
10.20- 11.50 Idræt OSO (JU, NF) OSO (NF) OSO (NF)

Aflevering kl 12.

12.30-14.00 Tysk OSO (JU)
14.15-15.50 Tysk

Der er tysk som normalt på Engstrandskolen i projektperioden.

Opgaven afleveres fredag d. 8/2  kl. 12.00

Fremlæggelsen

Tilstede ved fremlæggelsen i klassen er Nicholas og Julia.

Fremlæggelsen + votering og karaktergivning er ca. 20 min.

Rækkefølge på fremlæggelsen bliver lagt på hjemmesiden senest fredag den 8/2.

Der er ikke undervisning, når der er fremlæggelser (tysk undtaget)

Arbejdsprocess

Der er mødepligt alle dagene, som i normale uger. Skal man ud og lave interviews osv., skal det aftales med os lærere på forhånd, ellers er der fravær.

 

Krav til opgaven

Din opgave skal indeholde oplysninger om minimum følgende:

  • Forsiden med illustration(er)
  • Indholdsfortegnelse
  • Begrundelse for valg af uddannelse
  • Beskrivelse af uddannelsen (Tid, sted, opbygning)
  • Hvilke krav skal du opfylde for at kunne tage din uddannelse
  • Arbejdsmiljøet som færdigudlært
  • Fordele og ulemper ved jobbet
  • Økonomi under uddannelse
  • Løn og ansættelsesforhold efter uddannelsen
  • Ugeskema
  • Litteraturliste, herunder også brug af eventuelle hjemmesider
  • Sidetal
 • Copy paste er ikke tilladt og vil give dumpekarakter

God arbejdslyst – Venlig hilsen lærerne i Sport10