Den afsluttende opgave i idrætsprojektet

Idrætseksamen for 10. Sport

 

Idrætseksamen består af

 • En praktisk del: undervisning af mindre elever (Bedømmes bestået/Ikke bestået)
 • En mundtlig fremlæggelse af en skriftlig opgave (Bedømmes med en samlet karakter)

 

Den skriftlige opgaven skal indeholde følgende:

 

  1. Forside med titel, billede, navne, sport, klasse og årstal
  2. Indholdsfortegnelse med oversigt over sidetal.
  3. Præsentation af sporten og beskrivelse af fokuspunkterne:
   1. Overordnet fokus i træningen
   2. Underpunkter som også er i fokus i træningen
   3. Beskrivelsen af aldersgruppen/elevgruppen og særlige hensyn til deres alder.
  4. Træning af eleverne:
   1. Beskriv af træningsgang 1 + Opvarmning og beskrivelse af valg af øvelser. (60 min) + Evaluering efter undervisningen.
   2. Beskriv af træningsgang 2 + Opvarmning og beskrivelse af valg af øvelser. (60 min) + Evaluering efter undervisningen.
   3. Beskriv af træningsgang 3 + Beskrivelse af valg af øvelser. (20 min)
  5. Idrætsfysiologisk beskrivelse af udvalgte kropsdele, der særligt er i fokus  under jeres træning.
   1. Anatomi (Knogler, led og muskler) – dem I bruger særligt (navn og funktion)
   2. Kredsløbet (hjertet)/konditionstræning – Hvordan bliver det påvirket under træningen.
   3. Bevægelseslære
  6. Egen/egne trænerroller i øvelserne/træningen:
   1. Pædagogisk tilgang til eleverne
   2. Rollefordeling i gruppen
  7. Skader:
   1. Typiske skader inden for denne sport
   2. Forebyggelse af disse skader.
   3. Genoptræning af disse skader.
  8. Evaluering:
   1. Lærte jeg/vi noget under dette.
   2. Hvad blev jeg/vi overrasket over
   3. Hvad ville jeg/vi ændre en anden gang.

 

 

 

Afleveringsfrist er fredag d. 23. marts kl. 12:00

(Den skriftlige opgave skal være udskrevet og samlet i mappe)